Het ziekenhuis in Itendey is mede door de oorlog ernstig in verval geraakt. Het is het verlangen van Willem en Joanne Folmer, die beiden als arts in het ziekenhuis werken, dat het ziekenhuis wordt gerenoveerd zodat er weer goede zorg kan worden verleend. Ook is er sinds kort een fonds voor mensen die niet in staat zijn om de ziekenhuiskosten te betalen voor de zorg die ze nodig hebben.

Itendey is een klein dorpje in het Ituriforest, een regenwoud dat ongeveer 1,5 keer zo groot is als Nederland. Wat dieper in het regenwoud is het heel dunbevolkt en wonen met name Pygmeeën, één van de oudste bevolkingsgroepen van Afrika. Zij wonen onder zeer slechte omstandigheden en leven met name van de jacht.

Mede door de oorlog is het ziekenhuis in Itendey in verval geraakt. Itendey is een klein dorpje in het Ituriforest, een regenwoud dat ongeveer 1,5 keer zo groot is als Nederland. Wat dieper in het regenwoud is het heel dunbevolkt en wonen met name Pygmeeën, één van de oudste bevolkingsgroepen van Afrika. Zij wonen onder zeer slechte omstandigheden en leven met name van de jacht.

Mede door de oorlog is het ziekenhuis in Itendey in verval geraakt. Tot voor kort waren er nauwelijks financiële middelen beschikbaar. Daardoor verlieten veel verpleegkundigen en artsen het ziekenhuis. In 2017 is echter met hulp van de GZB begonnen aan de renovatie van het ziekenhuis. Ook is er een fonds opgericht waarmee patiënten die de zorg niet kunnen betalen, toch behandeld kunnen worden.

Voordat de renovatie van start ging, werkten er nog maar acht verpleegkundigen in het ziekenhuis (van de totaal 21 stafleden die niet allemaal fulltime werkten). Inmiddels is het personeel gegroeid naar 29 medewerkers. In januari 2017 werden er nog maar 16 kinderen en 57 patiënten ouder dan 5 jaar in de polikliniek behandeld, een jaar later is dat respectievelijk 53 en 320 patiënten.

De renovatie is echter nog niet klaar, en er zijn andere dingen die nog kunnen verbeteren. Het gebouw voor moeder- en kindzorg is oud en vervallen en moet gerenoveerd worden. Ook heeft het ziekenhuis zelf niet genoeg middelen om bedden te kopen voor de nieuwe kinderafdeling of meubels voor het nieuwe operatiegebouw. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de bouw van huizen voor personeel, maar vanwege de snelle groei van het ziekenhuis en de noodzakelijke toename van personeel is er nu geen mogelijkheid om daarin te voorzien.

De patiënten die het ziekenhuis bezoeken, komen vaak uit de lage socio-economische klasse doordat het ziekenhuis gelegen is nabij een goudmijn-gebied. Dit gaat gepaard met de nodige problemen, zoals ondervoeding, geen geld voor zorg, HIV, tuberculose. Binnen een straal van 70 km is er geen ander ziekenhuis waar dezelfde kwaliteit van medische zorg wordt geboden. Het ziekenhuis in Itendey vervult dan ook een belangrijke functie.

Dit jaar willen we het ziekenhuis helpen bij:

  • De verbouwing van het gebouw voor moeder- en kindzorg. Daardoor zal de opvang en verzorging van patiënten enorm verbeteren. Er komt meer hygiëne (geen schimmel meer op de plafonds, etc) en voldoende beddencapaciteit.
  • De aanschaf van medische instrumenten en meubels.
  • De bouw van nieuwe huizen waardoor zes nieuwe personeelsleden kunnen worden aangenomen in Itendey.
  • Een fonds zodat ondervoede patiënten, die vaak in grote armoede leven, toch behandeld kunnen worden.

Mede dankzij onze steun kan het ziekenhuis goede zorg en behandeling van de patiënten bieden. Het ziekenhuis in Itendey is ook een missionair ziekenhuis. Het doel is om een goed getuigenis te geven van het Evangelie in woord en daad.