Veel taken in de gemeente worden gedaan door vrijwilligers. Hieronder geven wij u een weergave van het door de kerkvoogdij opgesteld werkplan.

  1. Zondagse erediensten

Deze worden verzorgd door de heer G. Dijkgraaf tel. 401785.  Gijs en Leida doen ook het voorbereidende werk voor de dagelijkse activiteiten.

  1. Huwelijk en begrafenis

Deze worden verzorgd door ons kostersechtpaar fam. G. Dijkgraaf tel  401785 of  fam. J. Hop, tel. 401757

  1. Tuin

Het wekelijkse tuinonderhoud, verantwoordelijk voor vuilcontainers,  sneeuw- cq bladruimen.

  1. Technische Zaken

Verschillende mensen die we kunnen oproepen voor kleine technische  zaken bijv. opstellen jaargids, reparatie stopcontact, instellen CV programma, verzorging vlaggen officiële dagen enz.

Contactpersoon van tuin en technische zaken is: G. Bos, tel 401231

  1.  Schoonmaak

Contactpersoon: H.Hop , telefoon: 06-12764833

  1.  Algehele coördinatie   

          Deze ligt onder verantwoording van de Hervormde Gemeente te Uddel.      

Alle vergaderingen c.q. activiteiten moeten centraal gemeld worden anders krijgen we een chaos! Centraal meldpunt/aanspreekpunt: G. Dijkgraaf,  tel. 401785.

P.S. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom! Opgeven bij G. Bos, tel. 401231 .Bij voorbaat dank! Ook onze hartelijke dank