Vrouwenvereniging ‘Hanna’

Onze vereniging komt om de veertien dagen op donderdagavond bij elkaar van half acht tot half tien. Elk seizoen is er een nieuw thema, verzorgd door een predikant.  Allereerst is er een inleiding op het thema en daarna volgen 10 bijbelstudies die in De Hervormde Vrouw afgedrukt staan, compleet met gespreksvragen.

Voor de pauze lezen we met elkaar de bijbelstudie, na de pauze bespreken we in groepjes de vragen en sluiten af met een plenaire bespreking. Vaak lijkt het moeilijk, maar het blijkt steeds weer dat we goede avonden hebben waarbij we van elkaar leren. Dit seizoen is het thema ‘Jeremia, oordeelsprofeet met een hart’. Aangeleverd door dr. J. Hoek. Profeet betekent: geroepene en wel om te horen wat God spreekt en dit door te geven. We leren deze jonge profeet kennen als een ‘menselijke’ profeet vol bewogenheid. De opdracht en boodschappen die hij krijgt van God hebben veel impact op zijn leven. Jeremia huilt over het oordeel dat hij moet aanzeggen over gevangenschap en eenzaamheid maar spreekt ook over hoop en Gods trouw. Al studerend zullen we ontdekken dat er veel lijnen lopen naar ons persoonlijk leven.

Naast de bijbelstudieavonden zijn er de kerst- en paasviering en worden

de kerst-en paasbijeenkomst voor ouderen verzorgd, met aansluitend een broodmaaltijd. Jaarlijks is er een oliebollenactie en een verkoping. De opbrengsten van deze activiteiten is voor kerk en zending. Graag nodigen we dames uit om onze avonden eens te bezoeken, jong en oud zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden:
Aaltje de Vries( secretaresse), ‘ 0577 401656
Jeanne Roos (voorzitter), ‘ 0652598997, 0577 402488

 

De data waarop we verenigingsavonden hebben zijn:

20     september 2018 (gezellige avond)           17     januari        2019

26     september 2018 (openingsavond             31     januari        2019

met de MV, verzorgd door VV)                          14     februari      2019

27     september 2018 (Bondsdag in B’veld)     14     maart         2019

11     oktober      2018                                            28     maart         2019

25     oktober      2018                                            11     april            2019 (slotavond met MV, verzorgd door MV)

8       november  2018                                            16     mei             2019 (broodmaaltijd en jaarvergadering)

22     november  2018

6       december  2018

20     december  2018 (kerstavond)

Oliebollenactie: maandag 2 oktober 2018

Mannenvereniging ‘Eben Haëzer’

De leden van de mannenvereniging doen graag (geloofs)kennis op door gezamenlijk naar Gods Woord te luisteren en daarover met elkaar te spreken. Gedurende het winterseizoen 2018/2019 doen we dat ook weer aan de hand van een bijbelstudie in ‘De hervormde vaan’, het maandblad van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Aan het begin van het seizoen willen we voor een breder deel van de gemeente een bijbels thema bespreken om meer mannen te betrekken bij de mannenvereniging. Wij streven ernaar om gericht te zijn op het dagelijkse bestaan van de christen in de huidige maatschappij. Wat betekent dan Gods Woord en het geloof, en hoe kan dat je helpen en hoe kunnen we elkaar helpen om oprecht christen te zijn?

 

Elke (jonge)man is van harte welkom op de mannenvereniging. We komen als leden gedurende het winterseizoen elke twee weken op woensdagavond bijeen. Als u lid bent van de mannenvereniging ontvangt u het hierboven vermelde maandblad. De prijs ervan is opgenomen in de prijs van het lidmaatschap van de mannenvereniging:

€ 20,- per seizoen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris: Jacob van Vliet, ‘ 0622340304, 8 j.van.vliet@filternet.nl.

We beginnen om 19.30 uur. Hieronder volgen de data:

26     september 2018 (openingsavond met de VV, verzorgd door VV)

3       oktober      2018                                  9       januari        2019

17     oktober      2018                                   23     januari        2019

31     oktober      2018                                   6       februari      2019

14     november  2018                                 20     februari      2019

28     november  2018                                  6       maart         2019

12     december  2018                                     11     april          2019    (slotavond met VV, verzorgd door MV)