VakantieBijbelWeek

Tijdens een aantal dagen in de schoolvakantie wordt er voor kinderen van de basisschool van alles georganiseerd.

Het doel is om kinderen het Evangelie van Jezus Christus door te geven.

Door het vertellen van Bijbelverhalen, knutselen, spelletjes, samen eten e.d. worden kinderen door christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel.

Het doel van de VBW is; kinderen in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met de hulp van de Heilige Geest door de Bijbel bekend is geworden.

Contactpersonen: Karin van de Steeg tel. 06 – 46613767  en Judith van den Brink tel. 401148.