Stichting Charité, werkgroep Uddel e.o.  

Ongeveer 20 jaar geleden startte Stichting Charité met het bieden van hulpverlening aan mensen in Wit-Rusland. Wit-Rusland is een land met een strak communistisch regime, veel werkloosheid en drankproblemen. Door de stichting is er financiële en materiële hulp gegeven en wordt gegeven aan ziekenhuizen, internaten, gevangenissen en weeshuizen. Ook het verspreiden van christelijke lectuur en het ondersteunen van kerkbouw zijn van begin af aan belangrijk voor de stichting geweest. Het doel van de stichting is het verspreiden van het Evangelie en het geven van humanitaire hulp. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een landelijke stichting met acht werkgroepen: te Barendrecht, Doetinchem, Elburg, Hoevelaken, Kampen, Katwijk, Nunspeet en Uddel. Als werkgroep Uddel zijn we nog steeds bezig met de financiële steun van onze adoptiegemeente Assepovici, waar een nieuw kerkgebouw gebouwd wordt. De bouw vordert goed en in 2019 hopen we dat de kerk klaar is voor gebruik.

We zijn erg dankbaar voor de trouwe donateurs en de jaarlijkse giften van de vrouwenvereniging en van de diaconie. En niet te vergeten de vele vrijwilligers bij het helpen met de acties. Als u ons ook wilt helpen met acties (huis-aan-huis verkoop van cake- en appeltaart en snert en rookworsten) dan horen we dat graag. U kunt dat doorgeven aan de secretaris.

Wanneer u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met één van onze leden of kijk eens op onze website: www.stichting-charite.nl. We hopen dat u ons wilt helpen de hulp in Wit-Rusland door te kunnen zetten en het werk van de stichting in uw/jouw gebed zult gedenken. Ook kunt u donateur worden van onze stichting. Het rekeningnummer van de werkgroep is IBAN: NL29 RABO 0103131485.

Secretariaat:

Stichting Charité p/a Mw. D. Denise Kok, Mennestraat 64, 3882 AN Putten.

 

Als u donateur wordt ontvangt u elk half jaar het Bulletin van Charité.  Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw en jouw bijdrage en inzet!

Met vriendelijke groeten, Stichting Charité, Werkgroep Uddel:

Martijn Lubbersen (voorzitter), Amanda Boeve (penningmeester), Denise Kok (secretariaat), Everdien ter Harmsel en Bert ter Harmsel.