Hervormde Gemeente van Uddel

Algemeen

Via de kerkbode, kanselafkondiging of via de website van onze gemeente, de Hervormde Gemeente van Uddel, ( hervormduddel.nl)   wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Wij hechten waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens in de kerkbode, website of via de kanselafkondiging. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Het Privacy-statement is hier te downloaden :  privacystatement

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de kerkelijke ledenadministratie, verenigingsadministraties, looplijsten, het organiseren van bijeenkomsten et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden niet op de website geplaatst.

Gebruik persoonsgegevens

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon,                                        R. van Dijk   email adres : r.vandijk9@chello.nl

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt er geen informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.

Uitzending kerkdiensten

Het is mogelijk om kerkdiensten online mee te luisteren. Hiervoor hoeft niet ingelogd te worden, dit kan zonder enige vorm van registratie. Na de dienst komt elke preek in een online archief van de site kerkdienstgemist.nl. Daar is een preek nog maximaal 3 maanden na te luisteren en te downloaden.

Leden registratie systeem

Er wordt gebruik gemaakt van LRP leden registratie systeem. Die voldoet aan de eisen van AVG. Het doel van dit systeem is een adequate administratie te kunnen voeren van alle leden en in staat te zijn met leden in contact te komen. In het systeem wordt terughoudend omgegaan met subjectieve informatie, de focus ligt op het vastleggen van objectieve informatie als NAW, email, telefoon, bezoekmomenten, et cetera.