Meditatie                                                Lezen: Efeze 6: 10-20             Tekst: vers 17a


En neemt den helm der zaligheid…
In het jaar 62 schrijft Paulus een prachtige brief aan de Gemeente van Efeze. In rijke bewoordingen schildert hij de heerlijkheid van Jezus Christus. Dat is nodig, want helaas is het evangelie in die Gemeente aan het ‘ontwaarden’. De ernst van de zonde, de rijkdom van Gods genade, de heerlijkheid van Christus, de grootse toekomst van Gods Koninkrijk – ze raken het kwijt. Daarom schrijft Paulus deze apostolische brief, waarin hij opnieuw de heerlijkheid van Christus aanprijst.

Aan het einde tekent de apostel de christen in de geestelijke wapenrusting. Het is een bekend gedeelte. We zien een Romeinse soldaat. Paulus gebruikt dat beeld voor de christen in het strijdperk van het leven. Een onderbelicht aspect van die wapenrusting is de ‘helm der zaligheid’. Toch is ook dit een prachtig beeld. Voor de Romeinse soldaat is het dragen van de helm een erezaak. Daarmee wordt zichtbaar dat hij staat voor de zaak van Rome, en dat hij zijn soldatenplicht met waardigheid uitvoert. Met het oog daarop is elke helm voorzien van een soort ‘klipje’. Wie de strijd ingaat, draagt zijn helm. Wie waardig de strijd gestreden heeft, krijgt een prachtige pluim, een plumeau die op de helm wordt vastgezet.

Dat beeld gebruikt Paulus voor de christen, die geroepen is om zijn christen-zijn waardig te vervullen en de goede strijd te strijden. De helm der zaligheid staat voor het volbrachte werk van Christus. Tegenover de ontwaarding van het evangelie plaatst de apostel de waardigheid van Christus. Dat gaat door de strijd van dit leven heen. Maar wie waardig de strijd volbrengt, ontvangt de pluim van de overwinning.

Wij leven in tijden dat het evangelie in de westerse wereld zijn waarde heeft verloren. Onze cultuur en maatschappij wil van de Heere en Zijn Woord niet meer weten. Maar ook in de kerk dreigt een proces van waardevermindering. ‘Het zegt me zo weinig’, ‘het doet me niet zoveel’. Dat kan grote zorgen geven. Het gemeentelijke leven is echter erop gericht om samen de heerlijkheid van Christus te (her)ontdekken en de rijkdom van Zijn evangelie!

Daar zien we de roeping om de helm der zaligheid waardig te dragen. Als je een indruk krijgt van zoveel genade, goedheid, troost en uitzicht, dan kan het niet anders of dan ‘sta je voor de zaak van Jezus Christus’. Zeker, dat gaat ook door een strijdperk heen. Maar wie overwint zal alles beërven! De christen draagt daarom altijd het ‘klipje’ van de hoop met zich mee. Nu waardig dragen en strijden – straks delen in de ‘pluim van het eeuwige leven’. Onverdiend van onze zijde, verdiend door Jezus Christus.

Een helm is er ter bescherming van het hoofd. Het hoofd is het meest kwetsbare deel van de soldaat, vanwege zijn horen, zien en denken. Zo moet ook ons hoofd – in alles van ons waarnemen en overdenken – beschermd worden met de waardigheid van het evangelie. En neemt de helm der zaligheid!

 

Ds. A. Goedvree.