Wanneer u lid wilt worden van de Hervormde Gemeente te Uddel,

verzoeken we u contact op te nemen met de scriba de heer G. Schouten, tel. 0577-401056.    email: scriba@hervormduddel.nl

Hij kan u verder uitleggen hoe de gang van zaken is.