De kerkenraad van de gemeente bestaat uit een predikant, 6 ouderlingen,1 Jeugdouderling, 4 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

Pastoraat

Predikant : Ds. A. Goedvree , telefoon 0577-401354 ,  email: dominee@hervormduddel.nl

De ouderlingen zijn belast met de pastorale zorg van de gemeente. De gemeente is onderverdeeld in een vijftal wijken.

Scriba van de gemeente is:
G. Schouten, telefoon 0577-401056, 0648806074   email: scriba@hervormduddel.nl

Gemeenteleden in zorg- en verpleeginstellingen en ouderen en langdurig zieken:
G. Schouten, telefoon 0577-401056 , 0648806074 email: scriba@hervormduddel.nl

Wijk 1:
Aardhuisweg, Elspeterweg, ’t Hof, Markveldweg, Van Waalswijkweg, Meerveld, Nieuw  Milligen.
J.  van Vliet, telefoon 0622340304, email: wijk1@hervormduddel.nl

Wijk 2:
Blekemeer, Broederijweg, Garderenseweg, De Grote Geezenhegge, Noord Riezenweg, De Rieten,Uddelerveen, Uttilochweg, Zandsteeg.
G.van Roekel,  telefoon 0577-401516  email: wijk2@hervormduddel.nl

Wijk 3:
Binnenveldweg, Essenkamp, Uddelsekampweg, Veenkamp, Elspeet, Staverden
J. Treure, telefoon 0577-491446  email: wijk3@hervormduddel.nl

Wijk 4:
Harderwijkerweg, Hullenkampweg, Oude Dijk, Staverhul.
J. Voltman,  telefoon 0577-400800   email: wijk4@hervormduddel.nl

Wijk 5:
Heegderweg, Schotkamp, De Kokshof, Meester Boelenweg, Het Drie, Garderen, Houtdorp, Speuld, De Beek, Soerensesteeg,Uddelse Enk, Zoerderhof.
H.R. Luigjes, telefoon 0577-402647  email: wijk5@hervormduddel.nl

Met het pastoraat onder een aantal specifieke doelgroepen is een tweetal ouderlingen belast:

Jeugdouderling:
vacant  email: jeugdouderling@hervormduddel.nl

Gemeenteleden in zorg- en verpleeginstellingen en ouderen en langdurig zieken:
G. Schouten, telefoon 0577-401056 , 0648806074 email: scriba@hervormduddel.nl

Classicale vergadering Veluwe  : www.pknclassisveluwe.nl

Bezoekwerk
In het pastoraal contact tussen de wijkouderling en de gemeenteleden speelt het tweejaarlijkse huisbezoek een belangrijke rol. Dat bezoek, dat bedoeld is voor jong en oud, is gericht op de opbouw en toerusting van de gemeente.

Bij ziekte en/of ziekenhuisopname vindt, na berichtgeving aan de scriba, in de regel wekelijks bezoek plaats door de predikant (meestal op donderdag) of, zo mogelijk, door de wijkouderling.

De 70 t/m 79 jarigen worden na hun verjaardag bezocht door hun wijkouderling. De 80-jarigen en ouderen worden na hun verjaardag bezocht door de predikant.

Rouw en Begrafenissen
In tijden van rouw zal de naaste familie door de predikant of wijkouderling worden begeleid.
Belangrijk is dat de predikant of wijkouderling zo spoedig mogelijk wordt bericht over een overlijden.
In overleg met hen en de begrafenisondernemer kan het tijdstip van de rouwdienst en begrafenis op een goede wijze worden vastgesteld.
De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis kan, op verzoek van de familie, via de kerkradio worden uitgezonden.

Reglement Begrafenissen :   Reglement