Kerkbode

Berichten uit de gemeente worden gepubliceerd in de Veluwse Kerkbode. Deze verschijnt wekelijks. U kunt zich hierop abonneren.
* Veluwse Kerkbode, Postbus 692, 7500 AR Enschede.
‘ abonneeservice 088 0131838, 8 veluwsekerkbode@persgroep.nl.

Betaling kan per:

halfjaar/automatisch     € 38,35       halfjaar/acceptgiro        € 39,85

jaar/automatisch            € 71,00        jaar/acceptgiro              € 72,50

De leden van de zendingscommissie bezorgen de Veluwse Kerkbode in Uddel.

Contactpersoon: dhr. G. Schouten, ‘ 0577 401056.

Kopij kerkbode kan gestuurd worden naar Marjan Schouten.
kerkbode@hervormduddel.nl  ‘ 0577 401232