Voor rechtstreeks contact met de jeugd is er binnen de kerkenraad een ouderling of diaken aangesteld.
Een jeugdouderling/jeugddiaken heeft hart voor jeugd en kerk.
De jeugdouderling/jeugddiaken is een schakel tussen het jeugdwerk en de kerkenraad.
Hierdoor blijven jeugd en kerk met elkaar in contact.
De jeugdouderling/jeugddiaken is dus medeverantwoordelijk dat de jeugd betrokken blijft bij het kerkenwerk.
Een jeugdouderling/jeugddiaken kan dit natuurlijk niet alleen.

Zij hebben medewerkers nodig, die samen met hem/haar het jeugdwerk verzorgen. Als het goed is, wordt een jeugdouderling/jeugddiaken een soort “spin” in het web van kerkelijk jeugdwerk.

Het werk van een jeugdouderling/jeugddiaken wordt ook wel jeugd – en jongerenpastoraat genoemd.

De definitie van jeugd – en jongerenpastoraat vanuit de Generale Synode luidt:

“Jeugd en Jongerenpastoraat is het samen met jeugd en jong volwassenen zoeken naar eigen wegen en mogelijkheden om in hun situatie het Evangelie te verstaan en te leven vanuit het evangelie”.
Op alle mogelijke manieren zal hij jongeren proberen te helpen.
Als er eens iets aan de hand is thuis, op school of waar dan ook, bel hem gerust. Hij heeft twee oren.Daar wil hij mee horen.Indien nodig vallen de gesprekken onder het ambtsgeheim.

Jeugdouderling: per september 2018 vacant
email: jeugdouderling@hervormduddel.nl

Het jeugdwerk is ook binnen onze gemeente één van de activiteiten om bezig te zijn met de Bijbel.
Of het nu de zondagsschool, de jeugdclub of de jeugdvereniging is, bij allen staat de Bijbel centraal.
Iedere vereniging, club of zondagsschool vult dat in op zijn eigen wijze.

Op de zondagsschool is dit in de vorm van een Bijbelverhaal, op de jeugdclub wordt er een gedeelte uit de Bijbel
besproken en op de jeugdvereniging wordt er naast Bijbelstudie ook aandacht besteed aan de toepassing in het dagelijkse leven.
Als we als christen willen leven, dan kunnen we daar niet vroeg genoeg mee beginnen.
Naast bovenstaande activiteiten wordt er ook veel aandacht besteed aan ontspanning.
Voel je je aangesproken of wil je meer weten van het jeugdwerk binnen de Herv. Gemeente van Uddel, kom gerust eens kijken.