Zendingscommissie:

 

De gemeentelijke zendingscommissie werkt namens de kerkenraad voor de gehele Gemeente en behartigt het zendingswerk. Zij stimuleert het werk wat door de I.Z.B. het meest in ons eigen land wordt bedreven en het werk van de G.Z.B. dat voornamelijk in het buitenland gedaan wordt, door dit werk regelmatig onder de aandacht te brengen van de Gemeente. Dit overeenkomstig de opdracht die de HEERE ons heeft gegeven: ‘Gaat dan henen en onderwijst al den volken.’

Dit doet zij onder meer door middel van de volgende werkzaamheden:

–        Het extra onder aandacht brengen van de te houden zendingscollectes middels     een folder en zakje.

–        Het dagboekje “Een Handvol Koren” te promoten en bezorgen.

–        Regelmatig een zendingsavond te organiseren ter stimulering van de   betrokkenheid van de Gemeente

–        Ledenwerving voor de I.Z.B. en de G.Z.B. Zij die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd, ontvangen in dat jaar een gratis exemplaar van het   dagboekje “Een Handvol Koren”

–        Bezorging Veluwse Kerkbode in Uddel.

De Hervormde Gemeente te Uddel ondersteunt het zendingswerk in binnen- en buitenland. Door middel van het Adoptieprogramma Deelgenoten van de G.Z.B. steunen wij Willem en Joanne Folmer. Zij zijn op 26 oktober 2014 als artsenechtpaar vanuit de Hervormde Gemeente Sommelsdijk en de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid uitgezonden naar Nyankunde in Noordoost-Congo en later naar Itendey in Oost-Congo. Zij hopen daar de medische voorzieningen te helpen verbeteren. Een deel van de kosten wordt door onze Gemeente bijeengebracht d.m.v. de zendingscollecten, zendingsbussen en acties. Willem en Joanne: ‘De Democratische Republiek Congo is een prachtig land in Centraal-Afrika. Helaas is er veel armoede en de mensen lijden onder corruptie en etnische burgeroorlogen. Het is ons verlangen om door medische hulpverlening een getuige te zijn van Jezus Christus en Hem te volgen door de mensen te dienen.’ Voor verdere inlichtingen over Willem en Joanne kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrieven. Op de website www. gzb.nl staat een blog over Willem en Joanne die ook kunt volgen. Ook voor het dagboekje ‘Een Handvol Koren’ of lidmaatschap van de G.Z.B of de I.Z.B. kunt altijd contact opnemen met één van de leden van de zendingscommissie:

Connie Haverkamp       ‘ 0577 401083  Betty van den Hoek      ‘ 0577 401682,  Jolanda Jansen                  ‘ 0577 402026  Gerrit Schouten            ‘ 0577 401056

Rikkert de Vries            ‘ 0577 401656.

Rekeningnummers:

G.Z.B.         IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45      info: www.gzb.nl

I.Z.B.           IBAN: NL26 RABO 0302 2061 91     info: www.izb.nl