Evangelisatiecommissie

Het doel van de evangelisatiecommissie is om hen die God niet kennen of van Hem vervreemd zijn te laten kennismaken met het evangelie van Jezus Christus. Dit willen we praktisch vormgeven door contacten te leggen, bezoekjes te brengen, vooreerst aan gemeenteleden die we uit het oog verloren zijn. Vervolgens ook het evangelie onder de aandacht te brengen van bezoekers van de recreatieparken. Momenteel bestaat de commissie uit 10 personen. De aansturing vindt plaats door een coördinatieteam van drie personen waarin ook een vertegenwoordiging van de kerkenraad.

Volharding in het gebed; getuigenis naar buiten

Kolossenzen 4: 2-6

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

 

Hartelijke groeten,

Nellie Bos 401231, Erik van Lagen 06-51581852, Jan van Vuuren 401883.

evangelisatiecommissie@hervormduddel.nl