De diaconale hulpdienst heeft tot doel het verlenen van tijdelijke (aanvullende) huishoudelijke hulp in noodsituaties, voor zover dit nog niet door de burgerlijke gemeente is geregeld. Wanneer er geen mantelzorgers (familie, vrienden, buren) zijn die hulp kunnen geven kan een beroep op deze dienst worden gedaan. Onder huishoudelijke hulp wordt o.a. verstaan: bed opmaken, afwassen, stofzuigen, was met wasmachine, strijken. De zorgaanvragen kunnen gedaan worden voor mensen van binnen de gemeente als daarbuiten. De contactpersoon van de Diaconale hulpdienst Hervormde gemeente Uddel is diaken J.P. van Vuuren ‘ 0577 401883.

 

Persoonlijke zorg wordt (en mag alleen) door professionele zorgverleners worden gegeven via de burgerlijke gemeente. Het gaat dan vooral om verzorging bij ziekte en handicap.  Huishoudelijke zorg vindt eveneens plaats via de burgerlijke gemeente. Voor beiden vindt een zogenaamde indicatiestelling plaats, waarin de mate van hulpverlening wordt bepaald. Aanvragen kunt u richten aan de ouderenadviseur Ineke Bisschops. Op donderochtend is zij te bereiken in de Wilhelminahof, ‘ 0577 402010. Overige dagen ‘ 088 7846464, 8 i.bisschops@stimenz.nl.

 

Voor de niet-huishoudelijke zorg; begeleiding bij wandelen, ziekenhuisbezoek, artsbezoek, bezoekdienst, boodschappen doen, kunt u contact opnemen met  Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU). Contactpersoon is Margaret Vellekoop, ‘ 0577 401008.