Comité ‘Woord en Daad’

Wood en Daad wil vanuit Bijbels perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen wij een appél op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. Woord en Daad wil hierin een sterke en betrouwbare schakel zijn tussen u en de armen in ons werkgebied. De visie van Woord en Daad is samengevat in onderstaande punten:

–        armoede zien in bijbels perspectief zonder aanzien des persoons

–        zorg voor de hele mens

–        verantwoordelijkheid over en weer

–        werken met christelijke lokale partners

–        betrouwbaarheid, openheid en eerlijkheid.

Uit de missie, visie en strategie van Woord en Daad zijn vijf waarden op te maken. Deze zijn leidend in de keuzes die Woord en Daad op de verschillende niveaus maakt. De kernwaarden zijn bepalend voor uitgangspunten in het beleid. Het gaat om:

–        medeverantwoordelijkheid

–        medeschepsel

–        medelijden

–        rentmeesterschap

–        onafhankelijk en samenwerkend

Woord en Daad heeft in Nederland veel comités die plaatselijk acties organiseren om zo geld bijeen te krijgen, dat dan voor verschillende doelen gebruikt wordt. De opbrengsten van ons comité komen ten goede aan het project ‘Vakonderwijs en training in Bangladesh’.   Ook  is  er  de  mogelijkheid  om   via  Woord en Daad een kind te adopteren wat met een klein gedrag in de maand eten, drinken en onderwijs krijgt. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de leden van het plaatselijk comité.
D. v.d. Top          ‘ 0577 401888           R. van het Goor   ‘ 0577 401752

Adriaan Ploeg                                         Jaap van Vliet.

Bankrekeningnummer comité:
NL45 RABO 0305564668 t.n.v. Comité Woord en Daad Midden-Veluwe