Als Gemeente van het Nieuwe Testament weten we ons van harte verbonden aan het volk van het Oude Testament: Israël. Toch blijkt in de praktijk dat er veel gemeenteleden zijn die minder op de hoogte zijn van de bijzondere plaats van Israël in Gods heilsplan. Wat is het bijzondere van Israël als volk? Hoe spreekt de Bijbel daarover? Hoe zien we dat in de geschiedenis, tot op de dag van vandaag? Om meer bekendheid aan deze dingen te geven, is er een comité in het leven geroepen: ‘Israël – Uddel’. Het comité draagt zorg voor Bijbelse en actuele bezinning in onze Hervormde Gemeente op dit belangrijke onderwerp.