Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg:

Verdriet en tegenslag

Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Plotseling overlijdt man, vrouw of kind. Er zijn problemen op het werk met ontslag als gevolg. In het huwelijk gaat het niet goed. Tobben met de gezondheid. De zorg voor een gehandicapt kind wordt even te zwaar. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid zijn niet langer te hanteren. Als we er al niet zelf mee te maken hebben, kennen we wel mensen in onze omgeving die hiermee worstelen.

Beschutting

Christus ontfermt Zich over mensen die veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Daarom staan de deuren van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg open. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op Hem te (her)vinden.

Verlengstuk van het pastorale/diaconale werk van de gemeente

De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. Aan het verblijf zijn wel enige kosten verbonden. Mochten deze een probleem zijn, dan kan een beroep op de diaconie worden gedaan. Contactpersoon: J.P. van Vuuren. Voor meer informatie: ‘ 026 3342225, 8 info@pdcdeherberg.nl